Moja je vizija ponovo donijeti pozitivnu nadu za buduće naraštaje i osmijeh na lica svih naših građana. Mi vjerujemo u ljude, i to je najveća pokretačka snaga.

Zajedno možemo sve!

Odmah na početku našeg upravljanja Gradom, želja nam je vratiti prijeko potrebno jedinstvo u našu zajednicu. Jedinstvo, zadovoljstvo i sigurnost svih nas, na prvom je mjestu. Želja nam je da svi možemo slobodno iskazati vlastito mišljenje, naše potrebe i želje. Ne smije više biti dijeljenja, ne smije više biti strahova. Želimo podići kvalitetu života i zajedno sa vama razumjeti kako postići taj cilj.

Bilo da je to igralište za djecu, nogometno igralište na kojem će se mladi naraštaji zajedno igrati i zajedno slaviti ili je to rješavanje temeljne infrastrukture za normalan život građana (npr. vode) – želimo da Grad preuzme svoju ulogu. Želimo da grad bude servis građanima!

Kako bi navedeno i ostvarili, odmah ćemo krenuti sa slijedećim inicijativama:
- Osnivanje 6 mjesnih odbora
- Online i transparentan proračun
- Dnevni red i materijali za održavanje
- Gradskog vijeća biti će svima dostupni online, a vijećnicima dostavljeni na način da imaju dovoljno vremena da prouče materijale i odgovarajuće se pripreme
- Video prijenos sjednica Gradskog vijeća

Kad, ako ne sad!

Vaš gradonačelnik Edi!